「世論調査ではルントゥは怒りん坊で感情の制御ができない。ウンインは政治の経験が不足している」プラユット首相 任期8年期限が間もなく。続投?次期首相候補を紹介 “โพล ชี้จุดอ่อน “ลุงตู่” ขี้โมโห คุมอารมณ์ไม่ได้ “อุ๊งอิ๊งค์” ขาดประสบการณ์การเมือง”

Politics
Politics
【今回の役立つ単語】โพล=POLL=世論調査、ขี้โมโห=怒りん坊、อารมณ์=機嫌

*単語をカーソルでなぞると単語の発音が流れます!(iOSではブラウザ上で音声承認が必要です)

記事・解説へ

「世論調査ではルントゥは怒りん坊で感情の制御ができない。ウンインは政治の経験が不足している」

“โพล ชี้จุดอ่อน “ลุงตู่” ขี้โมโห คุมอารมณ์ไม่ได้ “อุ๊งอิ๊งค์” ขาดประสบการณ์การเมือง”

 • โพล=POLL=世論調査
 • ชี้=明らかに
 • จุดอ่อน=弱点
 • “ลุงตู่”=ルントゥ(トゥおじさん)=プラユット首相
 • ขี้โมโห=怒りん坊
 • คุม=管理する
 • อารมณ์=気分、機嫌
 • “อุ๊งอิ๊งค์”=Ung Ing ウンイン(ニックネーム)=タクシン元首相の娘
 • ขาด=不足
 • ประสบการณ์=経験
 • การเมือง=政治


SUPERโพล ชี้จุดอ่อน”ลุงตู่” ขี้โมโห ขณะที่ “อุ๊งอิ๊ง” ยังอ่อนหัด ส่วนคะแนนนิยมพรรคการเมือง ภท.พุ่งยี้พปชร.

 • SUPERโพล=SUPER POLL *世論調査機関
 • ขณะที่ =一方
 • หัด=練習
 • ส่วน=部門
 • คะแนน=点
 • นิยม=人気
 • พรรคการเมือง=政党
 • ภท.=พรรคภูมิใจไทย=プームジャイタイ党(タイ誇り党)
 • พุ่ง=飛ばす
 • พปชร.=พรรคพลังประชารัฐ=パランプラチャーラット党(国家国民の力党)

SUPER POLL(世論調査)では「ルントゥ」は怒りん坊の弱点、一方「ウンイン」はまだ経験が浅いことを明らかに。政党の人気投票ではプームジャイタイ党がパランプラチャーラット党を追い抜く。

今回の記事(2022年8月14日 Sanook)では、SUPER POLLによる次期首相となる人の長所・短所についての世論調査を実施し、その結果を明らかにしたという話です。

プラユット首相の任期問題

タイの法律では首相の任期は連続で8年と決められています。現首相のプラユット首相は2014年5月のクーデター後の同年8月に選出され、2022年8月25日に国王より任命されました。この日から数えて2022年8月24日で8年を迎えます。

タイの首相は下院議員から選出されて国王により任命されます。

2022年8月17日に野党を代表しチュラナーン氏(นพ.ชลน่าน นำทีมพรรคร่วมฝ่ายค้าน)は首相任期が8年を超えることは違憲であり、解任されべきとの嘆願書を国民議会議長のチュアン氏(นายชวน หลีกภัย)を手渡し、数日後には憲法裁判所へ提出される予定です。

SUPER POLLの世論調査

世論調査機関であるSUPER POLLは2022年8月9日から13日にかけて2025人から、現在の下院の政党の6人の長所・短所について聞き取り調査を実施し、それぞれ3つずつにまとめています。

*プラユット首相以下は下院の議席数の多い政党の党首が選出されています。

【参考】下院 500議席 2020年2月現在
*以下政党、議席数、割合

 1. タイ貢献党 พรรคเพื่อไทย (135議席) 18%
 2. 国家国民の力党 พรรคพลังประชารัฐ (119議席) 15.86%
 3. 無所属 อิสระ (65議席)8.66%
 4. 民主党 พรรคประชาธิปัตย์ (52議席) 6.93%
 5. タイ誇り党 พรรคภูมิใจไทย (52議席) 6.93%
 6. その他(2%以下の政党多数)
 7. 欠員 11 (1.46%)

*タイの上院・下院の状況や2017年の憲法改正については以下を参照してください。

「【スラチャート」氏が下院議員の議席獲得、ラクシー・チャトチャックの人々に感謝」タイの議会と政党はどうなってるの?"สุรชาติ" แห่ขอบคุณชาวหลักสี่-จตุจักร หลังคว้าเก้าอี้ ส.ส."
【タイ】「【スラチャート」氏が下院議員の議席獲得、ラクシー・チャトチャックの人々に感謝」タイ貢献党は「スラチャート・ティヤントーン」を選挙で勝せてくれたラクシー・チャトゥチャックの人々に感謝しました。

世論調査結果

*以下画像はすべて https://www.sanook.com/news/8607770/ より引用

1.プラユット・チャンオチャ首相(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
無所属(国家国民の力党の支持)68歳(1954年3月21日生)

長所:
忠誠心 45.1%
忍耐力・重圧に耐える 34.8
サウジアラビア国交回復 34.0%

短所:
自制心がない・怒りん坊 55.0%
8年の任期完了 51.5%
経済問題が不得意 48.4%

*まとめ:
暫定政権から始まり8年首相務め、批判にもめげず不信任決議を4回退ける。サウジアラビアとの国交回復が最高の功績。2022年11月のAPECにも意欲。

2.フェトンタルン・シナワット氏(น.ส.แพทองธาร ชินวัตร)
タイ貢献党
・プアタイ党(พรรคเพื่อไทย)党首、36歳(1986年8月21日生)

長所:
忠誠心 20.1%
新世代 43.7%
タクシン元首相の娘 46.3%

短所:
政治経験がない 42.8%
実績がない 40.0%
政治的圧力下での意思決定に不安 32.0%

*補足:
タクシン元首相の娘でまだ36歳。下院第一党のタイ貢献党の党首。政治経験・実績なし。

3.プラウィット・ウォンスワン大将(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
国家国民の力党・パランプラチャーラット党(พรรคพลังประชารัฐ)党首、副首相、73歳(1945年8月11日生)

長所:
忠誠心 29.3%
幅広いネットワーク・影響力 39.2%
人身売買解決・食糧配給・干ばつ対策の成果 30.9%

短所:
高齢 62.7%
地方への訪問時間が無い 36.0%
自己PR・コミュニケーション不足 34.9%

*補足:
プラユット首相と同じ政党基盤ですが高齢 御年73歳。様々な政策が評価されている。

4.ピタ・リムチャロンラット氏(นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์)
進歩党(พรรคก้าวไกล)党首、実業家、42歳(1980年9月5日生)

長所:
忠誠心 16.1%
新世代 41.4%
雄弁家 36.1%

短所:
実績なし 35.9%
政治的威信に欠ける 36.4%
地方とのコミュニケーションギャップ 35.8%

*補足:
下院での議席・影響力は ほぼ無いが人気あり。女性問題もあり忠誠心の評価が低い。

5.アヌティン・チャーンビラクル氏(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
プームジャイタイ党(พรรคภูมิใจไทย)党首、副首相・公衆衛生大臣、55歳(1966年9月13日生)

長所:
忠誠心 41.3%
Covid-19危機の解決・患者ケア 45.9%
ビジネス能力 40.7%

短所:
地方へのコネが無い 49.8%
自己PR不足 37.2%
話下手 30.8%

*補足:
公衆衛生大臣としてCovid-19対策や2022年6月の大麻解禁を実施した大臣。周辺への働きかけ・評価が弱い。

6.ジュリン・ラクサナウィシット氏(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
民主党(พรรคประชาธิปัตย์)党首、副首相・商務大臣、66歳(1956年3月15日生)

長所:
忠誠心 34.7%
政治経験あり 43.9%
チュアン氏からの支持 41.4%

短所:
政党内の対立・有力者の離党 56.8%
目立たない 35.4%
実績が分からない 30.8%

*補足:
商務大臣としての評価がいまひとつ。同党の議員から女性問題が発生、多くの議員が離党。求心力がないとの評価。

世論調査・政党別支持

今回の世論調査では選挙があったらどの政党へ投票するかについて尋ね、以下の結果となっています。()は前回の調査

 1. タイ貢献党 26.9%(26.9%)
 2. プームジャイタイ党 20.0%(14.2%)
 3. 国家国民の力党 15.0%(22.3%)
 4. 民主党 10.8%(6.8%)
 5. 進歩党 8.8%(6.9%)

まとめ、感想

プラユット首相の任期8年の期限が2022年8月24日に迫っています。野党側は8年の任期を超えることは違憲として憲法裁判所への訴えを起こしています。

首相の任期については様々な解釈がされており、2019年に行われた再選時から数えて8年とするものもあります。またプラユット首相には下院を解散させる権限もあるため、プラユット首相の政治家としての良心に訴えて待つしかないという意見もあります。

下院解散・首相の退任となった場合、現在挙がっている首相候補の顔ぶれは以上の通りとなっており、どのように選ばられるのかが見ものです。

また、なし崩し的に続投となった場合、最近頻繁に実施されている反政府の政治集会がどのように動くのかを注目する必要がありそうです。

最新NEWSへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました