「始まりました!運転免許の減点制。残り0になると90日間の免許停止処分」違反行為と減点ポイントを確認!”เริ่มแล้ว! มาตรการ “ตัดแต้มใบขับขี่” หากตัดเหลือ 0 ถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน”

Politics
Politics
【今回の役立つ単語】
 ・ใบขับขี่=運転免許、ตัดแต้ม=減点、ค่าปรับ=罰金

*単語をカーソルでなぞると単語の発音が流れます!(iOSではブラウザ上で音声承認が必要です)

記事・解説へ

「始まりました!運転免許の減点制。残り0になると90日間の免許停止処分」

“เริ่มแล้ว! มาตรการ “ตัดแต้มใบขับขี่” หากตัดเหลือ 0 ถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน”

 • เริ่ม=始まる
 • มาตรการ=対策
 • “ตัดแต้มใบขับขี่”=運転免許減点(ตัดแต้ม=減点、ใบขับขี่=運転免許証)
 • หาก=もし
 • เหลือ=残り
 • ถูก=させる
 • พัก=停止
 • ใช้=使用
 • 90 วัน=90日


สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 20 ฐานความผิด หากถูกตัดเหลือ 0 คะแนนถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน กรณีค้างจ่ายค่าปรับตามใบสั่งถูกตัดแต้มเช่นกัน เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 • สำนักงาน=事務所、オフィス、本部
 • ตำรวจแห่งชาติ=タイ国家警察
 • เตรียม=準備する
 • ระบบ=システム、仕組み
 • ตัดคะแนน=減点
 • ความประพฤติ=行為
 • ในการขับรถ=運転の
 • 20 ฐานความผิด=20の違反
 • 0 คะแนน=0点
 • กรณี=の場合
 • ค้างจ่าย=未払い、滞納
 • ค่าปรับ=罰金
 • ตามใบสั่ง=命令により
 • ถูกตัดแต้ม=減点される
 • เช่นกัน=同様に
 • บังคับใช้=施行する(強制的に使う)
 • ตั้งแต่=から
 • วันที่ 9 มกราคม 2566=2023年1月9日
 • เป็นต้นไป=以降

タイ国家警察本部は20の交通違反行為に対して減点する仕組みを準備しました。もし0点となった場合は90日間の運転免許停止となります。罰金の未払いも同様に減点されます。2023年1月9日から施行されます。

今回の記事(2023年1月9日 sanook.com)は、2023年1月9日からタイの運転免許に減点制の施行が始まり、12点の持ち点が0点となった場合は90日間の免許停止となり、またその対象となる違反行為と減点ポイントについて解説をしています。

1.タイ運転免許減点制について

記事ではタイ運転免許減点制の以下の6つの主な原則を紹介しています。

 1. 運転には運転免許証が必要。すべての運転手は12ポイントを獲得する。
 2. 交通規則違反20の行為を行った または罰金を支払わなかった場合、違反に応じて 1~ 4 ポイントが減点される。
 3. 点数が0になると運転免許が90日間停止される。
 4. 免許停止期間中に運転違反を犯した場合3ヶ月の懲役か1万バーツ以下の罰金またはその両方が科せられる。
 5. ポイントを戻すためには陸運局でトレーニングを受けるか、1年間待って自動的に戻るのを待つ。
 6. 3年以内に3回の免許停止処分を受けた場合、90 日以上の運転免許停止処分を受ける可能性あり。その後1年以内に再度減点されて4回目の運転免許停止処分がされた場合、運転免許証はすべての種類が取り消される可能性あり。

2.交通規則違反行為と減点ポイント

以下に交通規則違反行為とその減点ポイントとなります。
なお、各違反行為にもそれぞれ罰則が設けらており 懲役・罰金が科せられます。また、飲酒での事故などは一発免許停止となるものもあります。

1点減点

 • 運転中の携帯電話の使用
 • ヘルメットを未着用
 • シートベルトを未着用
 • 制限速度超過
 • 歩道を走る
 • 横断歩道を横断中の人を止める
 • 緊急車両の避けない
 • 無謀運転
 • ナンバープレートなしでの運転、プレート改造
 • 自動車税の掲載なし

2点減点

 • 信号無視
 • 逆走
 • 免許停止・取消中の運転

3点減点

 • 運転能力が無い状態での運転
 • 通常の運転手を邪魔する運転
 • ひき逃げ

4点減点

 • 飲酒運転
 • 薬物使用中の運転
 • 無許可のレース
 • 他人の安全を考えない運転

【交通規則違反行為と減点ポイント】

【引用:参照記事より】

補足:罰金未払いについて

道路標識違反、無免許運転、左折禁止、駐車禁止区域内での駐車などの違反行為に対して規定通りに罰金を支払わなかった場合は1件につき1ポイント減点されます。

3.減点数の確認

以下のサイト・アプリに登録することで運転免許の減点状況が確認できます。

 • http://ptm.police.go.th *現在このURLにはアクセスできません
 • “ขับดี”(Khubdee)iOSおよびAndroidアプリ

まとめ、感想

2023年1月9日よりタイ運転免許の減点制の施行か開始されました。タイは東南アジアの中、世界的に見ても交通事故・死亡者数が多く、日本の交通事故死亡率と比較するとその約8倍です。

減点制により運転者の運転意識が変わり、より安全な運転を心がけるようになることを期待します。

基本的に違反の検挙は監視カメラの映像や警察官による検問や監視によるものとなると思います。ただ監視には限界もあるので さらに運転マナーを改善させるためには 個人でも違反行為を目撃した際には簡単に警察へ通報できる仕組みも必要と思います。

歩道を走るモタサイは写真を撮って即通報です!

最新NEWSへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました