「肺がん を見分ける方法は? 3つの病気の症状を比較」タイでの死因の上位「肺がん」の原因は? ”เปรียบเทียบอาการ 3 โรค แบบไหนใช่มะเร็งปอด ต้องสังเกตอย่างไร”

肺がんHealth
Health
【今回の役立つ単語】เปรียบเทียบ=比較する、มะเร็งปอด=肺がん

*単語をカーソルでなぞると単語の発音が流れます!(iOSではブラウザ上で音声承認が必要です)

記事・解説へ

「肺がん を見分ける方法は? 3つの病気の症状を比較」

 
”เปรียบเทียบอาการ 3 โรค แบบไหนใช่มะเร็งปอด ต้องสังเกตอย่างไร”

 • เปรียบเทียบ=比較する
 • โรค=病気
 • มะเร็งปอด=肺がん(มะเร็ง=癌、ปอด=肺)
 • สังเก=気付く


รู้หรือไม่ว่า “มะเร็งปอด” คือโรคที่คร่าชีวิตคนไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆ อย่างเช่นล่าสุด เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 20 ก.พ. 2565 ศิลปินอาวุโสของไทย อาต้อย เศรษฐา ศิระฉายา ก็จากไปด้วยโรคมะเร็งปอด

 • คร่าชีวิต=死因
 • เพศชาย=男性
 • เพศหญิง=女性
 • นอันดับต้นๆ=上位の
 • ชนิดอื่นๆ=他の種類
 • ล่าสุด=最新、最近
 • เมื่อช่วงเช้ามืด=未明(มืด=暗い)
 • ศิลปิน=アーティスト、タレント
 • อาวุโส=シニア、年上
 • อาต้อย เศรษฐา ศิระฉายา=Atoi Settha Sirachaya
 • จากไป=亡くなる(病気などで)

「肺がん」は他の種類のがんと比較して、タイの男性・女性の両方の死因の上位にあることを知っていますか? 最近では2022年2月20日の未明に、タイのシニアアーティストであるAtoi Settha Sirachayaが肺がんのため亡くなりました。

今回の記事(2022年2月20日 Thairath)は、2022年2月20日に亡くなったタイのアーティストのAtoi Settha Sirachayaさんが「肺がん」で亡くなったことを受け、「肺がん」がタイでは死因の上位であること、またどのようにその症状を確認できるのかを伝えています。

肺がん」は ほとんどが無症状で、患者が気付いた時には既に進行している怖い病気です。似た症状の肺疾患には「肺結核」「肺炎」があります。記事ではそれぞれの症状の特徴について解説しています。

「肺がん」(มะเร็งปอด)の症状

肺がん患者の70%以上が、初期段階で症状がでることがほとんどありません。「肺がん」が広まり始めたときにその兆候が表れます。

 • 2週間の持続性の咳(ไอเรื้อรังนาน 2 สัปดาห์)
 • 吐血(ไอเป็นเลือด)
 • 血痰(มีเสมหะปนเลือด)
 • 胸の痛み(常時)(เจ็บหน้าอกตลอดเวลา)
 • 体重の減少(น้ำหนักลด)
 • 疲れやすい(เหนื่อยง่าย)
 • 倦怠感(อ่อนเพลีย)
 • 拒食症(เบื่ออาหาร)
 • 声がれ・声の変化(เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน)
 • 息切れと喘鳴(息をする音がする)(หายใจสั้น มีเสียงหวีด)
 • 微熱があったり、または肺に感染しやすいケースもあり
  (บางรายอาจมีไข้ต่ำๆ หรือมีปอดติดเชื้อง่าย)

 

これらの症状のいずれかを見つけた場合は、医師の診察を受けて原因を特定し、緊急の治療を求める必要があります。同時に「肺がん」は治癒することができます。定期的に健康診断を受けて早期に検出しましょう。

「肺結核」(วัณโรคปอด)の症状

「肺結核」は、結核菌(แบคทีเรียไมโครแบคทีเรียทูเบอร์คูโลซิส、มัยโคแบคทีเรียม ทุเบอร์คุโลซิส= Mycobacterium tuberculosis)によって引き起こされる伝染病です。結核菌は体のあらゆる臓器に病気を引き起こす可能性があります。

空気中に長時間存在することができますが、体が弱い場合は 呼吸、咳、くしゃみで接触・感染し、病気の症状を引き起こします。症状のいくつかは肺がんに似ています。

 • 2週間以上続く持続性の咳(ไอเรื้อรังนาน 2 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • 体重の減少(น้ำหนักลด)
 • 拒食症(เบื่ออาหาร)
 • 倦怠感(อ่อนเพลีย)
 • 午後、夕方、または夜の発熱(มีไข้ในช่วงบ่าย เย็น หรือตอนกลางคืน)
 • 吐血(ไอมีเลือดปน)
 • 胸痛(เจ็บหน้าอก)
 • 呼吸困難(หายใจขัด)

これらの症状が2つ以上ある場合は医師の診察を受けて原因を特定し、治療する必要があります。「肺結核」も治療することができます。ただし、緊急に治療しないと死に至る可能性があります。

「肺炎」(อาการปอดอักเสบ)の症状

肺炎」は2つの原因によって引き起こされます。

1.「感染性性肺炎」(ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ)
ウイルスや細菌の病原体が肺に入り、肺の気管や周囲の組織の炎症を引き起こします。病気の人や病院内などで感染することがあります。(*現在も流行しているCovid-19もこれです)

2.「肺炎
ほこり、煙、揮発性化学物質など、呼吸器系に刺激を与える物質を吸入することで発生します。さらに一部の抗生物質、化学療法、および心臓制御薬も肺炎を引き起こす可能性があります。

 • 痰のある咳(ไอมีเสมหะ)
 • 呼吸中または咳中の胸痛(เจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไอ)
 • 急速な呼吸、喘鳴、呼吸困難(หายใจเร็ว หายใจหอบ หายใจลำบาก)
 • 発熱、発汗、悪寒(มีไข้ เหงื่อออก หนาวสั่น)
 • 吐き気、嘔吐、または下痢(คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย)
 • 倦怠感(อ่อนเพลีย)

高齢者の症状

 • 無気力(อาการซึม)
 • 混乱した感じ(ความรู้สึกสับสน)
 • 通常より体温が低い(อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ)

幼児の場合の症状

 • 膨満感(อาการท้องอืด)
 • 嘔吐(อาเจียน)
 • 無気力(อาการซึม)
 • ミルク・水を飲まない(ไม่ดูดนมหรือน้ำ)

これらの症状のいずれかが見つかった場合は、医師の診察を受けて適切な治療を受ける必要があります。すぐに対応することで、症状を緩和して早く治すことができます、

重度の症状を引き起こす危険があるのは高齢者です。しかし、肺炎球菌ワクチンは現在、予防オプションとして利用可能です。しかし、予防接種の前に医師が検討するために検査する必要があります。

*この記事は、タイ「疾病対策局」(กรมควบคุมโรค)の情報を引用しています。

【ニュース深堀り】

「肺がんの原因」(タイ編)

タイで有名な方の「肺がん」での死去を受け、タイの新聞各社でも、その危険性について取り上げています。Thai PBSの2022年2月20日の記事(関連記事)では、タイでの「肺がん」の原因と病院での検査方法について付け加えています。

肺がんの原因

 1. 喫煙
  喫煙することで「肺がん」リスクは通常の10倍
 2. アスベスト(断熱材、ブレーキラインニングなどの素材)
  建設現場で働いている人は15-35年後発症の可能性 「肺がん」リスクは通常の5倍
 3. PM2.5、ベンゼン、ホルムアルデヒドなどの汚染物質

記事では、喫煙をしていなくても「肺がん」となる可能性を伝えています。

肺がんの検査

肺がん」検査は、病院でがん細胞のスクリーニングや肺のX線撮影、CTスキャンにより早期に発見ができるとしています。

まとめ、感想

記事の通り「肺がん」は見分けづらく、発見時には進行している怖い病気です。また「肺がん」はタイで死因の上位であり、喫煙や環境の問題を原因としています。

喫煙する方もそうですが、喫煙しない方もPM2.5が多いこの時期も含め、お出かけの際も注意が必要のようです。

最新NEWSへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました