「ソンクラーン実施OK パウダー、泡パーティー、飲酒は禁止 イベント実施の前後に申告」盛大な水かけはダメ? 公衆衛生省発表まとめ 入国規制緩和もあり “สงกรานต์จัดได้ แต่ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ดื่มสุรา เผยข้อปฏิบัติก่อน-หลัง”

Culture
Culture
【今回の役立つ単語】

*単語をカーソルでなぞると単語の発音が流れます!(iOSではブラウザ上で音声承認が必要です)

記事・解説へ

「ソンクラーン実施OK パウダー、泡パーティー、飲酒は禁止 イベント実施の前後に申告」

“สงกรานต์จัดได้ แต่ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ดื่มสุรา เผยข้อปฏิบัติก่อน-หลัง”

 • สงกรานต์=ソンクラーン(タイ正月)
 • จัดได้=実施可能
 • ห้าม=禁止する
 • ประแป้ง=パウダー(粉)
 • ปาร์ตี้โฟม=泡パーティー
 • ดื่ม=飲む
 • สุรา=酒
 • เผย=明らかにする
 • ข้อปฏิบัติ=実施
 • ก่อน-หลัง=前後


ศบค. ยืนยันจัดงานสงกรานต์ได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการ เน้นย้ำ ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ขายและดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมเผยข้อปฏิบัติก่อน-หลังเทศกาลให้ปลอดภัยจากโควิด “บิ๊กตู่” สั่งเอาผิดคนฝ่าฝืน

 • ศบค.=ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 =COVID-19情報センター
 • ยืนยัน=確認する
 • จัดงานสงกรานต์=ソンクラーン祭り
 • มาตรการ=対策
 • เน้นย้ำ=繰り返す、強調する
 • แอลกอฮอล์=Alchhol=アルコール
 • พร้อม=準備できた
 • เผยข้อปฏิบัติก่อน-หลัง
 • เทศกาล=お祭り、イベント
 • ปลอดภัย=安全
 • โควิด=Covid
 • “บิ๊กตู่”=Big Tuu=ビック・トゥ(プラユット首相の愛称)
 • สั่ง=命令する
 • เอาผิด=罰する
 • คนฝ่าฝืน=違反者(ฝ่าฝืน=違反する)

COVID-19情報センターはソンクラーン祭りの実施を確認しました。しかし、対策に従うことを強調し、パウダー、泡パーティー、アルコールの販売・消費は禁止します。お祭りをCovidから安全におこなうため、実施の前後に申告をしておきます。「ビック・トゥ」は違反者を罰するように命じました。

今回の記事(2022年3月18日 Thairath)は、COVID-19情報センター(ศบค.)は2022年3月18日にを実施されたソンクラーン祭り期間の対応の会議の結果を発表し、ソンクラーン祭りの開催を確認し、イベントを実施する際の注意について発表しています。

記事では以下の通りソンクラーン祭りの前準備、期間中、その後の注意点についてまとめています。

1.ソンクラーン前の準備・注意点

 • 帰省する人、ソンクラーン祭りに参加する人、グループ608(60歳以上・7つの基礎疾患・妊婦)の人はワクチン接種を実施しておく
 • 症状のある人はイベントには参加しない。旅行・祭り参加の前72時間以内にATK検査を検討する
 • 公共機関利用時は常にマスクの着用と頻繁な手洗い、飲食を控える
 • ソンクラーン祭りを主催・実施する場合は”Thai Stop Covid 2Plus” (TSC2+)に登録し、COVID Free Settingに基づく申請・評価が必要
 • 状況に従った開催許可の申請。地域での活動については県またはバンコクの伝染病管理委員会、または地域の疾病管理疾病管理センター(ศปก.ต.)へ申告して厳格に管理される

Songkran2022
【画像引用:https://www.thairath.co.th/news/politic/2344861】

2.ソンクラーン祭りの期間中の注意点

 • ソンクラーン祭り会場の準備と管理

【水かけ(เล่นน้ำ) および伝統的な活動の許可】

(許可の例)年長者へのお清め(รดน้ำดำหัว)仏像へのお清め(สรงน้ำพระ)、伝統的な遊び(การละเล่น)、文化的パフォーマンス、地方の伝統的慣習、パレード、音楽パフォーマンス。これらはCovid Free Setting に準拠して実施する。

【画像:年長者への敬意・お清め (รดน้ำดำหัว)】
รดน้ำดำหัว

【画像:仏陀信仰・仏像への敬意・お清め (สรงน้ำพระ)】
สรงน้ำพระ

 • イベントエリアでのパウダー、泡パーティー、アルコールの販売と消費の禁止
 • イベントエリアの密度を制御し、入口と出口にはスクリーニングポイントを設置(4平方メートルごとに1つ)
 • 常にマスクを着用し、アルコールジェルの携帯、 距離を保つ
 • 道路などの規制されていない公共エリアでは水かけ、パウダー、泡パーティーは禁止

 

Songkran2022
【画像引用:https://www.thairath.co.th/news/politic/2344861】

【家族での集まり 年長者へのお清めや食事での注意】

-密にならないようにし、換気を良くするか屋外で実施
-常にマスクを着用。一緒に物を使うなど接触は控える
-長時間一緒に飲食をしない
-子供たちと接する前に基準に従い高齢者は予防接種を受ける
-感染者、濃厚接触者はイベントに参加しない

Songkran2022
【画像引用:https://www.thairath.co.th/news/politic/2344861】

3.ソンクラーン後の注意点

 • 重度の病気のリスクのある人は7日間の自己監視、また感染が疑いがある人はAKT検査を実施
 • 観察期間中は不用意に多くの人とは会わない
 • 必要に応じて在宅勤務(WFH)を実施し、代理店とも交渉

 

Songkran2022

【画像引用:https://www.thairath.co.th/news/politic/2344861】

記事では最後に上記の行動を守っても人との接触は発生しCovidへの感染のリスクは発生するため、高齢者は3回目のワクチン接種を実施し、常にマスクを着用するように呼び掛けて言います。

また、タイのプラユット首相からはソンクラーン祭りを安全でスムーズに実行するため、違反者に対しては厳格に対応するとしています。

【ニュース深堀り】

タイ入国規制の緩和 – 入国前PCR撤廃

今回のCOVID-19情報センター(ศบค.)の発表では海外からタイへ入国する際の入国規制の緩和についても報告されています(関連記事)

Test&GOでのタイ入国72時間前のRT-PCRの撤廃

2022年4月1日よりTest&GOおよびSanboxでのタイ入国の72時間前に課せられていたRT-PCRの陰性結果の提示が撤廃されました。

ただし、到着0日目のPT-PCR検査、および5日目のATK検査は引き続き実施され、20,000米ドルの保険加入も引き続き必要です。(*次フェーズでは空港でのATKのみの予定)

Covid-Imigration2022
【画像引用:https://news.thaipbs.or.th/content/313751】

海外からの入国ポイント追加

2022年4月1日から海外からのタイ入国ポイントが追加されます。

 • 陸路:サトゥーン県(จ.สตูล) *マレーシアとの国境
 • 海路:スラタニー県(จ.สุราษฎร์ธานี)
 • 空路:ハジャイ空港(สนามบินหาดใหญ่)
  *SHA++のホテル(クラビ・ソンクラー・スラーターニー)で5時間滞在

Covid-Imigration2022
【画像引用:https://news.thaipbs.or.th/content/313751】

まとめ、結果

今回の会議の結果を受けてソンクラーン期間中の対応が発表されましたが、残念ながらまだ盛大な水かけ祭りとは行かず、厳かなソンクラーン祭りとなりそうです。とは言え どの程度のイベントが許可されるのか、今後のイベント発表にも注目したいと思います。

入国規制についても2022年7月の「風土病」への移行計画に従って徐々に解除されて来ており、人の移動も少しずつですが始まっています。

ただ2022年3月18日発表の新規感染者が27,701人(ATK陽性 23,157 死亡80人)となっており以前として増加傾向にあります。今後計画通りに進むかについてはまだ注意が必要そうです。

最新NEWSへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました